Vår historie

Dansk Scanning A/S ble startet i 1995 av Sivilingeniør Henning Kirkegaard, formålet var at det skulle være lett å få tilgang til arkiver uavhengig av hvor man befinner seg. Den visjon har båret virksomheten frem og har påvirket metoden og arbeisgangen i virksomheten i de seneste årene. Fra starten var fokuset muligheten for å nå informasjon over internett, men logisk nok må informasjonen digitaliseres først. De to arbeidsområdene som Dansk Scanning A/S arbeider med, henger derfor naturlig sammen. I 1997 fikk Dansk Scanning A/S lokaler på en gammel gård på Ho Bugt Vej i Billum. Siden det har det gått fort.

Etter en stille og rolig vekst i virksomhetens oppstart, så begynte særlig det offentlige å åpne øynene opp for muligheterne på internett. Allerede på slutten av 1997 begynte arbeidsmengden å stige og det førte til behov for større lokaler. Veksten fortsatte inn i det nye året, hvor man begynte å digitalisere byggesaksarkiver rundt i Danmark, noe som ga ekstra mye arbeid. Samtidig ble det også satt ekstra fokus på utviklingen av de elektroniske arkivene man kunne få adgang til etter skanningen.

Kom i kontakt med oss

​Vi legger stor vekt på å sikre et godt og uformelt arbeidsmiljø for alle medarbeidere i både produksjon og administrasjon

Logo

Det store steget

Omkring årsskiftet 2006/2007 vant Dansk Scanning A/S en ordre hos Domstolsstyrelsen, som gikk ut på skanning av 30 millioner sider for rettskretsene innen utgangen av mars 2008 – samt hosting av samtlige akter fra hele Danmark på firmaets hovedcomputere – totalt 60 millioner sider. Den rekordstore ordren gjorde det nødvendig med mer enn en fordobling av medarbeiderstaben, som på kort tid i løbet vokste fra cirka 25 medarbeidere til cirka 70 medarbeidere.

Veksten førte til at det for andre gang ble behov for større lokaler og til tross for en stor utvidelse av firmaets kapasitet, så var det i travle perioder behov for etablering av faste nattskift.

Siden da har veksten fortsatt, og særlig med en fortsatt digitalisering av kommunernes eiendomsarkiv. I de seneste åren har vi håndteret et par store ordre indenfor digitalisering av EU’s sentral arkiver samt store skanningsprosjekter for Kort og Matrikelstyrelsen (nå Geodatastyrelsen).

Kom i kontakt med en av våre digitaliserings eksperter

Vi er klare til å hjelpe deres virksomhet med å bli digitalisert. Ring til oss for å høre mer, om hvordan vi kan hjelpe dere.