Sertifiseringer og sikkerhet

Hos Dansk Scanning A/S har vi implementert et kvalitetssikringssystem i form av ISO 9001 standarden.

En standard som vi er sertifiseret etter.​

ISO 9001 stiller en rekke krav til de kvalitetsprosedyrene og de styringssystemene, som vi bruker i forbindelse med vårt arbeid. Ansvaret er forankret hos ledelsen, som sørger for at organisasjonen lever opp til alle de ulike kravene, som kommer fra vår unike produksjon, og til kvalitetsmålene vi alle skal nå.

Vi foretar løpende status på alle deler av våre kvalitetsprosesser, og eventuelle avvik blir rapporteret og regelmessig tattt opp av ledergruppen, med fokus på å finne løsninger.

ISO 9001 er en av hjørnesteinene i å levere den beste kvalitet til våre kunder.

Kom i kontakt med oss

Sertifiseringer

​ISO 9001 inneholder en modell til et kvalitetsledelsessystem. Modellen fokuserer på effektiviteten av virksomhetens prosesser, som igjen muliggør å oppnå ønskede resultater.

Standarden fremmer implementeringen av en prosess tilgang, som legger vekt på behov, merverdi, prosess ytelse og effektivitet samt en kontinuerlig forbedring gjennom objektive målinger.

​ISO 27001 – igangværende

ISO 27001 (Informationssikkerhet) standarden tar en overordnet holistisk tilgang til informasjonssikkerhet. Aktiva som krever beskyttelse spender over digital informasjon, papirdokumenter og fysiske aktivar som computere og nettverk til viten hos den enkelte ansatte.

OBS:

Dansk Scanning arbeider etter ISO 27001 retningslinjene og er i øyeblikket i gang med klargøring og screening av virksomheten med formål om å bli sertifisert.

Begge sertifiseringene gjøres av DNV GL (Det Norske Veritas).​

Sikkerhet

Alle våre ansatte er sikkerhetsgodkjente av PET – Politiets Efterretningstjeneste – til å håndtere fortrolig materiale og underlagt en livslang taushetsplikt.

Det blir løpende foretatt sikkerhetsgodkjennelser av utvalgte ansatte tilsvarende klassifikasjonen «HEMMELIG».

Våre produksjonsmiljøer er sikret ertter ISO 27001 standarden – noe som bl.a. innebærer at lokaler er låste og videoovervåket 24 timer i døgnet.

For å sikre data er det som standard ikke adgang for uautoriseret personell til våre systemer. Vi tillater kun trafikk til godkjente IP-adresser – på den måte unngår man uautorisert adgang og deres data er dermed sikret.

Vi transporterer deres arkiver i våre spesialbygde biler, som er skreddersydd til sikker dokumenttransport. Lasterommet er sikret, isoleret, vind- og vanntett samt spesialavfjeret for å beskytte mest muligt under transporten. Bilene er alltid låst under transporten – som om mulig foregår uten avbrekk direkte til våre produksjonslokaler i Esbjerg.

Kom i kontakt med en av våre digitaliserings eksperter

Vi er klare til å hjelpe deres virksomhet med å bli digitalisert. Ring til oss for å høre mer, om hvordan vi kan hjelpe dere.