Karriere

​Vi legger stor vekt på å sikre et godt og uformelt arbeidsmiljø for alle medarbeidere i både produksjon og administrasjon.

Dansk Scanning A/S er en teknologi virksomhet i vekst, hver dag byr på nye utfordringer og varierende arbeidsoppgaver. Som medarbeider er det viktigt, at du er fleksibel og klar for nye utfordringer. Arbeidet i produksjonen kan til tider være rutinepreget, men vi forventer, at du er engasjert og arbeider imot den rette løsningen for alle kunder.

Sikkerhetsgodkjennelse er en betingelse for ansettelse hos Dansk Scanning A/S. Du vil derfor bli bedt om å skrive under på en samtykkeerklæring til bruk for å hente inne sikkerhetsgodkjennelse.

Ledige stillinger

Vi har på nåværende tidspunkt ingen ledige stillinger. Vi oppdaterer siden løpende, når vi søker etter nye medarbeidere.

Kom i kontakt med oss

​Vi legger stor vekt på å sikre et godt og uformelt arbeidsmiljø for alle medarbeidere i både produksjon og administrasjon

Logo

Personalgoder og Industriens overenskomst

Vi tilbyr våre medarbeidere fri kaffe, te og kakao, gratis fruktordning samt massasjeordning. Det arrangeres flere ganger i år sammenkomster på kvelden, for eksempel med bowling og påfølgende buffet.

Dansk Scanning A/S er medlem av Dansk Industri, og alle produksjonsmedarbeidere er som følge av det omfattet av Industriens Overenskomst, som inneholder regler om lønninger, pensjon, fridager, barsel m.v. Grunnlønnen suppleres med bonus. Funksjonærer er ansatt i henhold til Funktionærloven og Ferieloven.

Kom i kontakt med en av våre digitaliserings eksperter

Vi er klare til å hjelpe deres virksomhet med å bli digitalisert. Ring til oss for å høre mer, om hvordan vi kan hjelpe dere.