PartnerPortal®

Etter skanning av et arkiv er det et behov for å kunne få tilgang til disse dataene elektronisk og unngå at de blir rotete i vanlige mappestrukturer. For dette formålet har vi utviklet ‘PartnerPortal®’, som er et nettbasert dokumenthåndteringssystem.

PartnerPortal® brukes av mange offentlige og private aktører, og det lagres utrolig mye data av forskjellige slag. Systemet kan tilpasses de individuelle behovene til din organisasjon, og gir derfor bedre og enklere tilgang til dokumentene dine. Spesielt i forbindelse med søk på tvers av arkivet, kan dette gjøres i alle dokumenter på få sekunder.

Kom i kontakt med oss

Digitalisering av arkiver

Dansk Scanning dekker alle behov, uavhengig av bedriftsstørrelse.
Kontakt oss for et uforpliktende møte.

PartnerPortal

Grunnideen bak PartnerPortal®

✔ At hver enkelt kan se hva som er relevant for ham eller henne.

✔ At informasjonen er tilgjengelig overalt.

✔ At du selv bestemmer hvem som får se hva du bidrar med.

✔ At den enkelte partner er ansvarlig for sine egne tegninger og dokumenter.

Kom i kontakt med en av våre digitaliserings eksperter

Vi er klare til å hjelpe deres virksomhet med å bli digitalisert. Ring til oss for å høre mer, om hvordan vi kan hjelpe dere.